Przejdź do treści

Kapliczki

Figura kamienna Serca Pana Jezusa przy dzwonnicy

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem

Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z Lourdes na Grodzisku

Grota w Siedlcu

Kapliczka drewniana z Siedlca

Kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem w Siedlcu Górnym

Kapliczka na cmentarzu Przykościelnym

Krzyż Kamienny z Siedlca

Krzyż Misyjny przy Kościele

Krzyż na Grodzisku

Krzyż przy drodze Chełm – Moszczenica

Krzyż żelazny w Siedlcu

Matka Boża Niepokalanie Poczęta w Moszczenicy

Matka Boża z Dzieciątkiem w Moszczenicy