Przejdź do treści

Akcja Katolicka

Skład

Parafialnym Asystentem naszego POAK jest proboszcz parafii ks. mgr Andrzej Krajewski Członkowie Stowarzyszenia to:

Prezes: Adam Cesnyka
V-ce prezes: Andrzej Węglarz
Bernadeta Chojnacka
Skarbnik: Ewa Jaworska
Członkowie:
Zofia Nakielna
Katarzyna Wójcik
Józef Węglarz
Janusz Rząca
Lucyna Cesnyka
Paulina Antkiewicz

Teodozja Kolarz
Anna Gajek

Spotkania formacyjne odbywają się w trzeci piątek każdego miesiąca po Mszy św. popołudniowej  w sali plebanii. Tę Mszę św. poprzedza prowadzona przez członków AK Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Zapraszamy i zachęcamy Parafian do brania udziału w tych spotkaniach.
AK diecezji Tarnowskiej http://www.ak.diecezja.tarnow.pl/

Cele

Jan Paweł II (Novo millennio ineunte) : „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działa w naszej Parafii od roku 2000 jest stowarzyszeniem katolików świeckich, działającym w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Jest strukturą religijną i przez ten fakt jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna i kulturalna w dążeniu do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu.

Zadaniem dla członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i oddziaływanie na najbliższe środowisko przez kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego, troskę o rodzinę, młodzież.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

W tym dniu przedstawiciele POAK uczestniczą w uroczystej Mszy św. w tarnowskiej Katedrze. Ponadto w parafii obchodzimy swoje święto 23. kwietnia w uroczystość patronalną św. Wojciecha.