Przejdź do treści

Cmentarz

Rok 1819 jest datą historyczną dla naszej parafii i Polski, gdyż wtedy dokonano kasacji Zakonu Stróżów Bożego Grobu, a ostatni bożogrobiec w Chełmie ks. Norbert Banaczkowski założył nowy cmentarz. Dotąd zmarłych chowano na placu przykościelnym, który stanowił miejsce wiecznego spoczynku. Nowy cmentarz został usytuowany na oddalonym nieopodal wzgórzu, które kroniki parafialne tak obrazują: Idąc do Bochni działami, o milę widać go na wszystkie strony. Prędko przyjaciel żywy pochowanego wspomnieć może i dać duchowym westchnieniem pomoc. Pierwszy pochówek na nowym cmentarzu odbył się 19 stycznia 1820r., a pogrzebano wtedy dwumiesięczną Elżbietę Ból z Nieszkowic Małych, która zmarła na koklusz. Odtąd na placu przykościelnym chowano tylko proboszczów. Na początku XX wieku cmentarz parafialny stał się miejscem pochówku również dla kapłanów. W 1901r. pochowany został ks. Jan Rosner obok swej matki Marianny. W 1998 roku po wybudowaniu nowej kaplicy na cmentarzu, zmarli kapłani zostali przeniesieni do jej krypty. Spoczywają tam wspomniany wcześniej ks. Jan Rosner, ks. Tomasz Sandecki, ks. Michał Michniak oraz ks. Piotr Stano. Na cmentarzu pochowani są również nieznani żołnierze polegli w czasie działań wojennych w 1914 – 1918r. Spacerując po chełmskiej nekropolii nie trudno zauważyć wiele imponujących grobowców, pomników, figur z XIX wieku o niezwykłych walorach zabytkowych, które mocno naruszył nieubłagany ząb czasu.