Przejdź do treści

Dzieje parafii

Dzieje parafii Chełm. Na prawym wysokim brzegu Raby położona jest miejscowość Chełm, jedna z najstarszych parafii pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w naszej Tarnowskiej Diecezji. Pierwszą wzmiankę pisaną o Chełmie, spotykamy pod data roczną 1198 w dokumencie zwanym “Album patriarchale” czyli przywileju konfirmacyjnym patriarchy Monachusa, gdzie czytamy: “Dominus Michora dedit nobis super Rabam villam Quelme cum ecclesia et decimis et forum et thabernam et aliam villam Nescouiche” co w języku polskim znaczy: “Pan Mikora ofiarował nam osadę nad Rabą zwana Chełm z kościołem i dziesięcinami i targowisko i karczmę i inną osadę Nieszkowice”. Najstarsze ślady osadnictwa na pobliskim Grodzisku sięgają jeszcze czasów neolitu. Nic w tym dziwnego, bo owe grodzisko to wyjątkowe miejsce, o naturalnych walorach obronnych, z którego roztaczają się widoki na dolinę Raby i Pogórza.

W XII wieku osada chełmska musiała być już dobrze zagospodarowana, skoro komes Mikora oddał ją zakonowi Bożogrobców z Miechowa. Gród i kościół położone były przy prastarym trakcie handlowym biegnącym z Krakowa na Ruś i Węgry. Z powyższych danych można wnioskować, że przed rokiem 1170 istniał w Chełmie kościół, były zagrody i karczma, a więc kwitło już życie religijne i gospodarcze. Chełm jest położony na górze. Otoczony z trzech stron wodami Raby. Była karczma – coś w rodzaju zajazdu, hotelu – gdzie kupcy po przeprawieniu się przez Rabę lub czekając na przeprawę i po opłaceniu cła na komorze celnej, mogli odpocząć. Przez setki lat podróżni i karawany kupieckie ciągnęli tą drogą, nazwana dziś Starym Gościńcem lub drogą królewską – wioząc bursztyn, sól, sukna, węgierską miedź i wina, wschodnie tkaniny i egzotyczne przyprawy. Część z nich wystawiała swoje towary na targu nad Rabą, stąd obecna nazwa wsi Targowisko. Być może stacjonowała w Chełmie jakaś załoga rycerska – strzegąc grodu i przeprawy przez rzekę. Ten pierwszy kościół stał do 1412 roku – kiedy Mikołaj z Radomska, proboszcz w Chełmie a następnie generał Zakonu w Miechowie – wybudował drugi drewniany kościół – który został zastąpiony obecnym murowanym kościołem w 1749. Budowę tego kościoła rozpoczął ks. Wacław Muratowicz a zakończył w 1753 r. jego następca ks. Józef Drozdowski. Konsekracji świątyni dokonał 9.X.1825 r. ostatni generał Bożogrobców a po kasacji zakonu – Biskup pomocniczy Krakowa Tomasz Nowiński. Bożogrobcy pracowali w Chełmie do 1819 r. kiedy nastąpiła kasata Zakonu a ostatni ich proboszcz w Chełmie ks. Norbert Banaczkowski – stał się kapłanem diecezjalnym i pełnił posługę proboszczowską do 1838 r. i został pochowany na placu przykościelnym obok kościoła. Popatrzmy na chełmski kościół!

Zdjęcie kościoła z 1935 roku
Kościół otrzymał zgodnie z duchem epoki wystrój barokowy
Na dachu kościoła oraz dzwonnicy znajdują się podwójne krzyże (znak Bożogrobców)
Kamienne cokoły na których osadzono kolumny podtrzymujące chór organowy
Kamienna chrzcielnica (przełom XVI i XVII wieku)
W 1749 r. snycerz i malarz Piotr Kornecki z Gdowa wykonał Ołtarz Wielki. Znajduje się w nim 3 duże obrazy. Najstarszym obrazem jest osiemnastowieczny obraz przedstawiający Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą z inicjałem NBP i herbem Bożogrobców.
W 1752 r. umieszczono stary obraz (z drugiego kościoła) patrona parafii św. Jana Chrzciciela a w 1882 roku zastąpiono go nowym namalowanym przez Franciszka Miklusińskiego z Bochni.
Trzeci obraz w ołtarzu głównym to obraz Ostatniej Wieczerzy namalowany w 1911 przez nieznanego malarza z Tyrolu.
Z 1875 r. pochodzi cykl obrazów Drogi Krzyżowej ufundowanej przez matkę proboszcza ks. Jana Rosnera – Mariannę. Jeden z bocznych ołtarzy poświęcony jest Matce Bożej Nieustającej Pomocy 1903 r. Sprowadzony z Rzymu, poświęcony przez Papieża, dotknął cudownego Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele Ojców Redemptorystów w Rzymie.
Drugi boczny ołtarz ma dwa obrazy: jeden Matki Bożej Różańcowej i Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Na ołtarzu dwie figury Świętych Bożogrobców, gdyż mają wymalowane podwójne krzyże.
W kaplicy sklepionej kolebkowo z lunetami znajdują się interesujące malowidła ścienne z XVIII w. przedstawiające nadanie przywilejów zakonowi Bożogrobców.
W ołtarzu tryptyk Najświętszego Serca Pana Jezusa.

U wejścia znajdują się dwie ozdobne kropielnice z czarnego szlifowanego wapienia (z tzw. marmuru dębnickiego k. Krzeszowic).

Na ścianach kościoła dwa epitafia mosiężne: pierwsze z 1623 r. Jana Innocętego Petrycego doktora medycyna i filozofii, poety i profesora Akademii Krakowskiej…
…drugie Salomei z Czernych Ankiwczowej z XVIII wieku.
W murowanej dzwonnicy, zbudowanej w XVIII wieku czworoboczna, kryta dachem namiotowym o dwóch kondygnacjach: w dolnej do roku 1947 był przejazd do Raby; w górnej kondygnacji 4 dzwony. Najstarszy dzwon Teresa z 1678 r. w oprawie drewnianej ora z 1966 r. Dziś znajduje się w niej druga sala Muzeum Parafialnego.
Ostatni proboszcz z zakonu Bożogrobców w 1819 r. założył nowy cmentarz na obrzeżach Chełmu w stronę Bochni przy drodze “Via Regia Antiqua”. Ta stara nekropolia domaga się też by jej poświęcić kilka słów i zdjęć! Proboszcz ks. Antoni Tworek wybudował dużą kaplicę z chłodnią na odprawianie wszystkich pogrzebów.

Po Stróżach Bożego Grobu i starej parafii zostały różne cenne zabytkowe przedmioty. Z okazji uroczystości 900-lecia Bożogrobców Dyr. Muzeum Bocheńskiego Pan mgr. Jan Flasza zrobił wystawę o ich powstaniu a także naszych starych eksponatów z Archiwum Parafialnego oraz dwóch twórców ludowych w soli i drewnie Panu Zygmuntowi Ból z Chełmu i P. Józefowi Kolarz z Siedlca. Wystawa cieszyła się dużą oglądalnością i została udostępniona do zwiedzania przez okres wakacji. I wtedy powstała myśl aby ja przekształcić na Muzeum. Zostało ono otwarte i poświęcone 24.X.1999 r. przez Dyr. Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ks. dr. Tadeusza Bukowskiego.

Udostępnione zostały miedzy innymi unikatowe kroniki parafialne sięgające XVII w., księgi parafialne prowadzone od XVII stulecia, inwentarze, plany, mapy, mszały, zabytkowe ornaty, szaty liturgiczne i wiele innych przedmiotów.
W muzeum przybywało coraz więcej eksponatów, ofiarowanych przez parafian. Dlatego też po adaptacji i kapitalnym remoncie dzwonnicy dnia 22.VI.2002 r. ks. dr. Władysław Szczebak otworzył drugie pomieszczenie Muzeum Parafialnego.

Było to 15 Muzeum Parafialne w Diecezji Tarnowskiej a piąte w powiecie Bocheńskim. Muzea są licznie odwiedzane – zwłaszcza w soboty i niedziele. Po otwarciu “Via Regia Antigua” oraz sal galerii w Chełmie i pola widokowego na Grodzisku – oba Muzea cieszą się jeszcze większa oglądalnością – co potwierdzane jest zapisami w księgach pamiątkowych.

W naszej stronie internetowej poświęćmy kilka słów zasłużonym proboszczom parafii.

Ks. Wacław Muratowicz – proboszcz w Chełmie od 1729 do 1740. Budowniczy najpierw obecnej kaplicy a później kościoła murowanego. Zostaje przeniesiony do klasztoru w Przeworsku gdzie umiera 13 marca 1753 r.

Ks. Jan Rosner – proboszcz w Chełmie od 1874 do 190l. Nim objął probostwo w Chełmie – był proboszczem w Drogini k. Myślenic – gdzie został za swoja gorliwość duszpasterską odznaczony tytułem prałata a w l897 r. godnością honorowego członka Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W l894 roku przeżył jubileusz 50-lecia Kapłaństwa – co jest dokładnie opisane w Kronikach Parafialnych. Kronikę prowadził bardzo solidnie, czego nie można napisać o wielu jego poprzednikach i następcach. Zmarł 20.I.1901 r. i jest pochowany na cmentarzu w Chełmie obok swej matki Marianny. Wielki i gorliwy duszpasterz. Zostało po nim wiele ornatów, paramentów kościelnych i naczyń liturgicznych. W 1879 zakupiono w firmie Karola Schalbe w Bielsku Białej nowy dzwon. W 1880 r. położono w kościele nową posadzkę z kamienia dębnickiego. Zrobiono witraże według projektu Juliana Kossaka. Rozbudził ducha pielgrzymkowego w parafii. W jego pogrzebie wzięło udział ponad 30 kapłanów.

Ks. Adolf Albin – proboszcz w Chełmie 1901 – 1926. Swoje proboszczowanie rozpoczyna od remontu plebani. W 1903 r. zaprowadza Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zaprowadza Bractwo Niepokalanej. Przeprowadza remont zakrystii. Zamiast gontów na plebani zakłada dachówkę sprowadzoną z Moraw. W 1919 roku odłącza się od parafii Targowisko, Książnice i Łężkowice i tam powstaje nowa parafia. Opisuje dokładnie lata I-szej wojny światowej. Daje się poznać jako działacz społeczny i kulturalny. 24.VI 1925 r. zakupuje 3 nowe dzwony. Pod koniec życia przenosi się na probostwo do Tuchowa.

Ks. Tomasz Sandecki – proboszcz w Chełmie od 1927 – 1971 roku. Był to wielki społecznik i działacz. Chciał ulżyć biedzie swych parafian w okresie międzywojennym. Był inżynierem, budowniczym, mechanikiem oraz elektrykiem. To sprawiło, że w 1938 r. został posłem w Sejmie Rzeczypospolitej. Założył cegielnię, potem młyn gospodarczy z którego światłem elektrycznym oświetlił kościół i plebanię. Był chyba pierwszym kapłanem w Diecezji który miał samochód marki Ford, którego koła miały drewniane szprychy. Dbał o to aby zdolna młodzież kształciła się. Popierał zakładanie sadów owocowych. Parafia poróżniła się sprawą rozbudowy kościoła – gdy Gierczyce, Dąbrowica i Nieszkowice Małe chciały aby tam wybudować kościół czy kaplicę. Ks. Sandecki nie pisał kroniki parafialnej – choć wiele ciekawych wydarzeń mógł opisać – zwłaszcza z czasów II – giej wojny światowej. Pomagał partyzantom. Przez całą wojnę słuchał radia – ukrytego bardzo starannie i dzielił się wiadomościami z innymi. W 1947 r. przeprowadza kapitalny remont dachu kościoła i przykrywa go blacha miedzianą. 28.VI.1964 r. przeżywa 50-lecie kapłaństwa. Umiera 17.III.1971 r. i pochowany w grobowcu na cmentarzu w Chełmie a następnie przeniesiony do krypty pod kaplicą cmentarną.

Ks. Antoni Tworek – proboszcz w Chełmie od 1971 roku.

Swoje duszpasterzowanie zaczał od zrobienia rynien na kościele, następnie osuszenia go i zrobienia ogrzewania kościoła. Remontowi poddana była też plebania. W 1972 r. kupił dworek w Gierczycach i zaadoptował go na świątynię. W 1976 r. ks. Biskup Jerzy Ablewicz eryguje tam parafię i przy Chełmie zostają 3 wioski: Chełm, Siedlec i Moszczenica. Wspólnymi siłami małej parafii zbudowany został Dom Parafialny, Kaplica na cmentarzu, nowa plebania.

W 1996 r. przeżywa 25-lecie swego proboszczowania w Chełmie
Od 1997 r. następuje konserwacja i malowanie ołtarzy, Drogi Krzyżowej, ambony i kościoła z zewnątrz.
W 1999 roku parafia przeżywa wielką uroczystość związaną z 900-leciem powstanie Zakonu Bożogrobców w Jerozolimie. Proboszcz Antoni Tworek nawiązuje do ich pracy w Chełmie od 1170 roku do 1819 i ożywia ich poświęcenie i prace związane z pustym Grobem Chrystusa i Jego Zmartwychwstaniem.
Uroczystości Jubileuszu 900-lecia powstania Bożogrobców i ich 650-lecia pracy w Chełmie trwały przez trzy dni od 19 do 21 czerwca 1999 r. Udział wzięli wojewoda Małopolski, Władze Miasta, Powiatu i Gminy Bochnia, posłowie na Sejm, Odrodzony Zakon Rycerzy i Dam Bożogrobców z Krakowa i Miechowa oraz kapłani z różnych stron naszej Diecezji.
W pierwszym dniu po uroczystej Mszy św. odbyła się sesja naukowa poświęcona Bożogrobcom. Wskrzesiliśmy obrzęd poświecenia i puszczania wianków na Rabie – związanych ze Św. Janem Chrzcicielem – patronem parafii. Uroczystość pierwszego i drugiego dnia uświetniła Orkiestra Dęta z Kopalni Staszic z Katowic. W sobotę wieczorem pięknie wykonany obrzęd świętojański w wykonaniu Naszej Szkoły z Siedlca. Ogłoszenie konkursu na najpiękniejsze wianki. Z powodu wysokiej wody na Rabie – puszczanie ich przeniesiono na następne dni – następnie piknik. W niedzielę Odpust parafialny i następnie różne atrakcje i występy oraz piknik. Na poniedziałek zaproszono dzieci szkolne z całej Gminy Bochnia Na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego i kapłanów z dekanatów Bochni i kolegów rokowych ks. Antoniego Tworka. Dzieci obejrzały obrzęd świętojański i wysłuchały historii Bożogrobców. Następnie dyskoteka zakończyła te piękne uroczystości Jubileuszowe.