Przejdź do treści

01.11.2022

We wtorek /1 listopada/ Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz. 700, 900. Po południu Msza św. o godz. 1400 w kaplicy na cmentarzu a po Mszy św. procesja z różańcem za zmarłych. W Uroczystość Wszystkich Świętych prowadzona jest kwesta /na cmentarzu/ na rzecz Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zachęcamy do ofiarności.,

Tajemnica Świętych Obcowania prowadzi nas też na cmentarz – na groby naszych bliskich. Zanieśmy im w darze nie tylko kwiaty i znicze, ale przede wszystkim naszą modlitwę, ofiary, wypominki, Msze Św. i Komunię.

– w środę – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH. Dzień Zaduszny.

Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościele można zyskać odpust zupełny, a od 1 do 8 listopada także na cmentarzu pod zwykłymi warunkami. Odpust można zyskać 1 raz na dzień wypełniając podane warunki: być w łasce uświęcającej, mieć intencję zyskania odpustu za kogoś zmarłego. W nawiedzanym kościele należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, następnie w intencjach Ojca św. odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub jakąkolwiek inną modlitwę oraz wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

            Różaniec za dusze wypominane w wypominkach będzie codziennie w dzień powszedni o godz. 1730 a w niedzielę o godz. 1030.