Przejdź do treści

30.10.2022 Odsłonięcie tablicy upamiętniająca długoletnią posługę duszpasterską Ks. Kanonika Antoniego Tworka

30 października 2022 roku to dzień, w którym Parafia Chełm uczciła pamięć śp. księdza kanonika Antoniego Tworka.  To kapłan, który służył na chełmskim wzgórzu prawie 50 lat. Przez 35 lat pełnił funkcję proboszcza tej parafii. Zapisał się w pamięci przede wszystkim jako niestrudzony duszpasterz, ale także budowniczy obiektów sakralnych, wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży, a także miłośnik historii i kultury regionu. To z jego inicjatywy powstało Muzeum Parafialne im. Stróżów Bożego Grobu w Chełmie. Z pasją odkrywał historię parafii i bożogrobców i utrwalał ją poprzez wydawanie publikacji. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami społecznymi. Nie sposób wymienić wszystkich dzieł duchowych i materialnych księdza kanonika. Formą podziękowania i uczczenia pamięci ks. Antoniego jest tablica pamiątkowa, która została wmurowana w Kościele Parafialnym w Chełmie, a w dniu 30 października, na uroczystej mszy świętej o godz. 11.00 dokonano jej odsłonięcia i poświęcenia. Mszę świętą koncelebrowali pod przewodnictwem ks.prałata Jana Nowakowskiego – ksiądz proboszcz Jerzy Bulsa, byli proboszczowie ks. Marek Krupa i ks. Andrzej Krajewski, były wikariusz ks. Eugeniusz Habura, oraz proboszcz Parafii Gierczyce Bogdan Florek i ks. Józef Łach. Na mszy zgromadzili się parafianie, rodzina, goście, samorządowcy, poczty sztandarowe oraz przyjaciele ks. Antoniego. Na kazaniu ks. prałat Jan Nowakowski przywołał wiele wspomnień związanych z osobą księdza kanonika. Również jego przyjaciele sprzed lat miło go wspominali. Wiele wzruszeń wywołał film obrazujący życie księdza od młodości aż do dnia pogrzebu oraz odczytany przez ks. proboszcza testament:

Dzisiaj w swoim ostatnim kazaniu nie z ambony, ale z trumny-zwracam się do Was Kochani Parafianie-słowami św. Apostoła z listu do Kolosan(5,16) :

Bądźcie zawsze radośni, módlcie się nieustannie i za wszystko dziękujcie Bogu-gdyż taka jest wola jego względem Was, którzy stanowicie jedno z Jezusem Chrystusem.

 A teraz żegnam Was i powierzam Bogu i Maryji- Matce Jezusa Chrystusa, Patronowi naszej parafii Św. Janowi Chrzcicielowi -dziękuję za wszystko dobro coście mnie uczynili i pomagali przez te lata.

„Bóg Wam zapłać”

Proszę Was o pamięć i modlitwę za moja duszę i w Kościele i na cmentarzu przy kaplicy- gdzie moje śmiertelne ciało spocznie. Wy dzisiaj odprowadzacie moje zwłoki na nasz piękny cmentarz –gdzie spocznę wśród Was-swoich owieczek do dnia sądu ostatecznego.

Żegnam Was kochani Ojcowie i Matki.

Żegnam Was kochana młodzieży

Żegnam Was drogie dzieci.

Przepraszam i proszę o przebaczenie tych, których obraziłem czy wyrządziłem jakąś przykrość lub krzywdę. Powierzam Was Bogu i Matce Najświętszej. Maryjo Matko moja-pamiętaj o mnie i nie opuszczaj mnie, bądź moja Orędowniczką u swego Syna a mojego Pana. Pogrzeb mój w Chełmie, a ciało niech spocznie w krypcie kaplicy na cmentarzu.

Żegnam Was i do zobaczenia w niebie

                                                                               Ks. Antoni Tworek

                                                                                  Chełm, 8 lutego2016 roku   

                                                                                    (oryginalna pisownia)     

Wspomnienie Ks. Antoniego Tworka